کاکتوس

تحقیق، پرورش و فروش انواع کاکتوس،گیاهان گوشتی بذور آن

 
بذر کاکتوس
نویسنده : خدابخشی_ زهره وند - ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
 

فروش ویژه انواع بذرهای کاکتوس شامل:

انواع مامیلاریا , اچینو ، هاماتو ، انواع نوتو ، ژمینو ، بروچی کالسیوم ،انواع آستریاس و آستروفیتوم و ...

در بسته های 1000 عددی

قیمت هر دانه 35 تومان

باغ کاکتوس کرج

مهندس خدابخشی 09197852052

مهندس زهره وند    09377596592


 
 
کاکتوس بذری
نویسنده : خدابخشی_ زهره وند - ساعت ٥:۱۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
 

لیتوپس

سایز گلدان : 6 سانتی متری

قیمت :2 هزار تومان

تعداد محدود میباشد...

باغ کاکتوس کرج

مهندس خدابخشی 09197852052

مهندس زهره وند    09377596592


 
 
کاکتوس بذری
نویسنده : خدابخشی_ زهره وند - ساعت ٤:٥٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
 

بستر کاکتوس آماده برای تک کردن شامل:

اچینو ، انواع مامیلاریا ، بروچی ، هاماتو ، نوتو خورشیدی ، آستروفیتوم

به فروش میرسد...

قیمت بصورت توافقی


 
 
کاکتوس بذری
نویسنده : خدابخشی_ زهره وند - ساعت ٤:۱٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
 

اچینو فوسالو ، بروچی ، آستریاس

سایز گلدان : 6 و 8 سانتی متری

قیمت :4 هزار تومان 

تعداد محدود میباشد...

باغ کاکتوس کرج

مهندس خدابخشی 09197852052

مهندس زهره وند    09377596592

 


 
 
کاکتوس بذری
نویسنده : خدابخشی_ زهره وند - ساعت ٤:۱٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
 

آستروفیتوم

سایز گلدان : 6 سانتی متری

قیمت :2 هزار تومان 

تعداد محدود میباشد...

باغ کاکتوس کرج

مهندس خدابخشی 09197852052

مهندس زهره وند    09377596592


 
 
کاکتوس
نویسنده : خدابخشی_ زهره وند - ساعت ۳:٥٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
 

مامیلاریا،سمپریوم

سایز گلدان :8 و 6 سانتی متری

قیمت :3 هزار تومان 

تعداد محدود میباشد...

باغ کاکتوس کرج

مهندس خدابخشی 09197852052

مهندس زهره وند    09377596592


 
 
کاکتوس
نویسنده : خدابخشی_ زهره وند - ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
 

افوربیا،سگ تیغ،گاستریا،انگشتی

سایز گلدان :6 سانتی متری

قیمت :1 هزار تومان 

تعداد محدود میباشد...

باغ کاکتوس کرج

مهندس خدابخشی 09197852052

مهندس زهره وند    09377596592


 
 
کاکتوس پیوندی
نویسنده : خدابخشی_ زهره وند - ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
 

اپونتیا پیوندی

سایز گلدان :10 سانتی متری

قیمت :15 هزار تومان 

تعداد محدود میباشد...

باغ کاکتوس کرج

مهندس خدابخشی 09197852052

مهندس زهره وند    09377596592


 
 
کاکتوس بذری
نویسنده : خدابخشی_ زهره وند - ساعت ٢:٤٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
 

مامیلاریا

سایز گلدان :8 سانتی متری

قیمت :40 هزار تومان 

تعداد محدود میباشد...

باغ کاکتوس کرج

مهندس خدابخشی 09197852052

مهندس زهره وند    09377596592


 
 
کاکتوس پیوندی
نویسنده : خدابخشی_ زهره وند - ساعت ٢:٤٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
 

ژمینو طلایی

سایز گلدان :10 سانتی متری

قیمت :50 هزار تومان 

تعداد محدود میباشد...

باغ کاکتوس کرج

مهندس خدابخشی 09197852052

مهندس زهره وند    09377596592


 
 
کاکتوس پیوندی
نویسنده : خدابخشی_ زهره وند - ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
 

لوبیویا پیوندی

سایز گلدان :10 سانتی متری

قیمت : 30 هزار تومان روی همین پایه و روی پایه خیاری 20 هزار تومان 

تعداد محدود میباشد...

باغ کاکتوس کرج

مهندس خدابخشی 09197852052

مهندس زهره وند    09377596592


 
 
کاکتوس بذری
نویسنده : خدابخشی_ زهره وند - ساعت ٢:۱٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
 

آستروفیتوم

سایز گلدان :10 سانتی متری

قیمت : 15 هزار تومان 

تعداد محدود میباشد...

باغ کاکتوس کرج

مهندس خدابخشی 09197852052

مهندس زهره وند    09377596592


 
 
کاکتوس بذری
نویسنده : خدابخشی_ زهره وند - ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
 

اچینوپسیس

سایز گلدان :6 سانتی متری

قیمت : 2 هزار تومان 

تعداد محدود میباشد...

باغ کاکتوس کرج

مهندس خدابخشی 09197852052

مهندس زهره وند    09377596592


 
 
کاکتوس بذری
نویسنده : خدابخشی_ زهره وند - ساعت ٢:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
 

نوتو خورشیدی

سایز گلدان :10 سانتی متری

قیمت :50 هزار تومان 

تعداد محدود میباشد...

باغ کاکتوس کرج

مهندس خدابخشی 09197852052

مهندس زهره وند    09377596592


 
 
کاکتوس بذری
نویسنده : خدابخشی_ زهره وند - ساعت ۱:٥۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
 

پلاتی

سایز گلدان :6 سانتی متری

قیمت :7 هزار تومان 

تعداد محدود میباشد...

باغ کاکتوس کرج

مهندس خدابخشی 09197852052

مهندس زهره وند    09377596592


 
 
کاکتوس بذری
نویسنده : خدابخشی_ زهره وند - ساعت ۱:٥۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
 

اچینو تیغ سفید

سایز گلدان :20 سانتی متری

قیمت :100 هزار تومان 

تعداد محدود میباشد...

باغ کاکتوس کرج

مهندس خدابخشی 09197852052

مهندس زهره وند    09377596592


 
 
کاکتوس پیوندی
نویسنده : خدابخشی_ زهره وند - ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢
 

اپونتیا مینیتور پیوندی

سایز گلدان :10 سانتی متری

قیمت :20 هزار تومان سایزهای کمتر پر کرده 15 هزار تومان

تعداد محدود میباشد...

باغ کاکتوس کرج

مهندس خدابخشی 09197852052

مهندس زهره وند    09377596592


 
 
کاکتوس بذری
نویسنده : خدابخشی_ زهره وند - ساعت ۱:٢٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢
 

مامیلاریا ابلغ

سایز گلدان :8 سانتی متری 

قیمت : 15 هزار تومان  

تعداد محدود میباشد...

باغ کاکتوس کرج

مهندس خدابخشی 09197852052

مهندس زهره وند    09377596592


 
 
کاکتوس بذری
نویسنده : خدابخشی_ زهره وند - ساعت ۱:۱٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢
 

بروچی کالسیوم

سایز گلدان :20 سانتی متری 

قیمت : 50 هزار تومان  

تعداد محدود میباشد...

باغ کاکتوس کرج

مهندس خدابخشی 09197852052

مهندس زهره وند    09377596592


 
 
کاکتوس پیوندی
نویسنده : خدابخشی_ زهره وند - ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢
 

افوربیا لاکتی

سایز گلدان :10 و 15 سانتی متری 

قیمت : 100 هزار تومان  

تعداد محدود میباشد...

باغ کاکتوس کرج

مهندس خدابخشی 09197852052

مهندس زهره وند    09377596592


 
 
← صفحه بعد